top of page

Allons à Phuket ! 🇹🇭


Let’s go to Phuket!


วันนี้ปุ๋ยจะพาไปเที่ยวภูเก็ตกันนะคะ

Today I will take you to Phuket.

Aujourd'hui, je vais vous emmener à Phuket.


ที่นี่คือ แหลมพรมเทพ คุณเคยไปไหมคะ

This is Laem Promthep. Have you been here before?

Ici, c'est Laem Promthep. Êtes-vous déjà venu(e) ici ?


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


ชื่อปุ๋ยค่ะ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Eduthai ใส่ vidéo หรือ รูปภาพ รร Eduthai กำกับ

My name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Je m'appelle Puy. Je suis le fondatrice de l'école Eduthai.

ในช่องนี้เราจะสอนให้คุณพูดและเข้าใจภาษาไทยแบบง่ายๆ และเป็นธรรมชาติมากที่สุด อยากพูดภาษาไทย เหมือนคนไทยใช่ไหมคะ เริ่มกันเลยค่ะ

In this channel, we will teach you to speak and understand Thai language in the easiest and most natural way possible. Do you want to speak Thai like a Thai person? Let's get started!

Dans cette chaîne, nous vous apprendrons à parler et comprendre la langue thaïlandaise de la manière la plus facile et naturelle possible. Voulez-vous parler thaï comme un Thaï? Allons-y.


อย่าลืมกดติดตามพวกเรา

Don't forget to follow us, please.

N'oubliez pas de nous suivre.


และถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเปิดคำบรรยายเสียงได้นะคะ

If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres.


1.สนามบินภูเก็ต

At Phuket International Airport

À l'aéroport international de Phuket.


A: ขอโทษนะคะ ไปโรงแรม พียูวาย เท่าไรคะ

kHɔ̌ɔ-tHôod ná kHá pai roong rɛɛm P.U.Y tHâo-rai kHá

Excuse me, I would like to go to P.U.Y Hotel. How much is the fare?

Excusez-moi, combien coûte le trajet jusqu'à l'hôtel P.U.Y ?


B: 600 บาทครับ

hòk-rɔ́ɔy Baht kHráb

Six hundred baht.

600 Baht.


A: โอเคค่ะ

OK kHâ

Okay.

D'accord.


B: เชิญขึ้นรถเลยครับ

cHeuun kHûen ród leuuy kHráb

Please get on the vehicle.

Montez à bord du véhicule, s'il vous plaît.


A: ขอบคุณค่ะ

kHɔ̀ɔb-kHoun kHâ

Thank you.

Merci.


2. เช็คอินโรงแรม

Hotel check-in

Enregistrement à l'hôtel

โรงแรม : สวัสดีค่ะ ลูกค้าจองห้องไว้ไหมคะ

sa-wàd-dii kHâ lôuuk-kHáa djɔɔng hɔ̂ɔng wái mái kHá

Hello, ma'am. Do you have a reservation?

Bonjour, Madame. Avez-vous fait une réservation ?


A : จองแล้วค่ะ ชื่อผู้จองคือ จันทร์จิรา

djɔɔng lɛ́ɛw kHâ cHûue pHôuu djɔɔng kHuue "Chanchira".

Yes, the reservation is under the name "Chanchira".

Oui, j'ai réservé. Le nom de la personne qui a réservé est "Chanchira".


โรงแรม : รบกวนขอบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตด้วยนะคะ

rób-kouaan kHɔ̌ɔ bàd-prà-cHaa-cHon rǔue passport dôuaay ná kHá

May I have your ID card or passport, please?

Pourrais-je avoir votre carte d'identité ou votre passeport, s'il vous plaît ?

A : ได้ค่ะ

dâi kHâ

Sure, here it is.

Bien sûr, voici.

โรงแรม : ห้องจะอยู่ชั้น 5 ห้อง 508 นะคะ นี่คีย์การ์ดของคุณลูกค้าค่ะ เดี๋ยวลูกค้าเซ็นเอกสารตรงนี้นะคะ

hɔ̂ɔng djà yòuu cHán hâa hɔ̂ɔng hâa sǒoun pɛ̀ɛd ná kHá nîi keycard kHɔ̌ɔng kHoun lôuuk-kHáa kHâ dǐaaw lôuuk-kHáa sen èek-kà-sǎan trong nîi ná kHá

Your room will be on the 5th floor, room no. 508. This is your room key card. Please sign the document here.

Votre chambre sera au 5ème étage, chambre numéro 508. Voici votre carte clé de chambre. Veuillez signer le document ici.

A : ได้ค่ะ

dâi kHâ

Okay, thank you.

D'accord, merci.


3. ทานอาหารเย็น

Dinner

Dîner


ร้าน : สวัสดีค่ะ ลูกค้ามากี่ท่านคะ

sa-wàd-dii kHâ lôuuk-kHáa maa kìi tHân kHá

Good evening, ma'am. How many people?

Bonjour, Madame. Combien de personnes êtes-vous ?


A : มาคนเดียวค่ะ

maa kHon diaaw kHâ

One, please.

Je suis seule.


ร้าน : เชิญนั่งโต๊ะนี้ค่ะ

cHeuun nâng tó níi kHâ

Please have a seat at this table.

Veuillez vous asseoir à cette table, s'il vous plaît.


A : ขอบคุณค่ะ

kHɔ̀ɔb-kHoun kHâ

Thank you.

Merci.

ร้าน : นี่เมนูค่ะ วันนี้ร้านเรามีเมนูพิเศษแนะนำคือ ใบเหลียงผัดไข่ค่ะ เป็นอาหารท่องถิ่นนะคะ เดี๋ยวสัก ครู่มารับออร์เดอร์นะคะ

nîi Menu kHâ wan-níi rao mii Menu pHí-sèed nɛ́-nam kHuue bai-lǐaang-pHàd-kHài kHâ pen aa-hǎan-tHɔ́ɔng-tHìn ná kHá dǐaaw sàk kHrôuu maa ráb order ná kHá…

Here's the menu. Today, we have a special recommended dish which is "Stir-fried Thai fern with egg". It's a local dish. I'll be back in a moment to take your order...

Voici le menu. Aujourd'hui, nous avons une suggestion spéciale, qui est le "Stir-fried Thai fern with egg". C'est un plat local. Je reviendrai dans un instant pour prendre votre commande…


A: ขอบคุณค่ะ

kHɔ̀ɔb-kHoun kHâ

Thank you.

Merci.


ร้าน: รับอะไรดีคะ

ráb à-rai dii kHá

What would you like to order?

Que souhaitez-vous commander ?


A : ขอใบเหลียงผัดไข่ กุ้งซอสมะขาม และข้าวเปล่า 1 จานค่ะ

kHɔ̌ɔ bai-lǐaang-pHàd-kHài kôung sɔɔd má-kHǎm lɛ́ kHâaw plàaw nùeng djaan kHâ

I'll have the Stir-fried Thai fern with egg, Sweet and Sour Prawn with Tamarind

Sauce, and Steamed rice, please.

Je voudrais le Fougère thaïlandaise sautée avec des œufs, les crevettes aigre-douces à la sauce tamarin et du riz nature, s'il vous plaît.


ร้าน : รับเครื่องดื่มอะไรดีคะ

ráb kHrêuaang dùuem à-rai dii kHá

What would you like to drink?

Quelle boisson désirez-vous ?


A : ขอน้ำส้ม 1 แก้วค่ะ

kHɔ̌ɔ nám-sôm nùeng kɛ́ɛw kHâ

I'll have an orange juice, please.

Je prendrais un jus d'orange, s'il vous plaît.


ร้าน : รออาหารสักครู่นะคะ

rɔɔ aa-hǎan sàk kHrôuu ná kHá

Please wait for a minute, your meal will be ready.

Votre plat sera prêt dans un instant.


A: ขอบคุณค่ะ

kHɔ̀ɔb-kHoun kHâ

Thank you.

Merci.

....................................

A : คิดเงินด้วยค่ะ

kHíd ngeuun dôuaay kHâ

Can I check my bill, please?

L'addition, s'il vous plaît.


ร้าน : ได้ค่ะ ทั้งหมด 650 บาทค่ะ

dâi kHâ tHáng mòd hòk-rɔ́ɔy hâa-sìb baht kHâ

Of course, ma'am. The total is 650 baht.

Bien sûr, Madame. Le total est de 650 Bahts.


A : นี่ค่ะ

nîi kHâ

Here you go.

Voici.


ร้าน : ขอบคุณค่ะ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ

kHɔ̀ɔb-kHoun kHâ oo-kàad-nâa cHeuun mài ná kHá

Thank you very much. Next time, feel free to join us again.

Merci beaucoup. La prochaine fois, n'hésitez pas à vous joindre à nous de nouveau.


4. สอบถามกิจกรรมโรงแรม

Asking about Hotel Activities (Reception)

Demander sur les activités de l'hôtel (réception)


A : ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าโรงแรมมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ

kHɔ̌ɔ-tHôod ná kHá mâi-sâab wâa roong rɛɛm mii kìd-djà-kam à-raï bâang kHá

Excuse me, could you please tell me what activities are offered at the hotel?

Excusez-moi, pourriez-vous me dire quelles activités sont proposées à l'hôtel s'il vous plaît ?


โรงแรม : โรงแรมของเรามีกิจกรรมสำหรับลูกค้า ได้เเก่ พายเรือ โต๊ะปิงปองและสระว่ายน้ำค่ะ

ส่วนล่องเรือ ดำน้ำหรือพาไปชมธรรมชาติบนเกาะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ

roong rɛɛm kHɔ̌ɔng rao mii kìd-djà-kam sǎm-ràb lôuuk-kHáa dâi-kɛ̀ɛ pHaay reuaa tó ping-pɔɔng lɛ́ sà-wâay-nám kHâ sòuaan lɔ̂ɔng-reuaa dam-nám lɛ́ pHaa pai cHom tHam-má-cHâad bon kɔ̀ djà mii kHâa cHái djàay pHêuum teuum ná kHá

Hotel: Of course. Our hotel offers various activities for our guests,

including kayaking, table tennis, and a swimming pool. For activities like boat tour, diving, or taking a nature tour on the island, there might be additional charges.

Hôtel : Notre hôtel propose diverses activités pour nos clients, telles que le kayak, le tennis de table et la piscine.

Cependant, pour des activités telles que la plongée, la plongée en apnée ou les visites de la nature sur l'île, des frais supplémentaires seront appliqués.


A : ขอบคุณค่ะ

kHɔ̀ɔb-kHoun kHâ

Thank you much.

Merci.


5. ไปเดินถนนคนเดิน

pai deuun tHá-nǒn kHon deuun

Going to the Walking Street.

Se promener dans la rue piétonne.

A: ขอโทษนะคะ รบกวนถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะ

kHɔ̌ɔ-tHôod ná kHá rób-kouaan tHàay hâi nɔ̀ɔy dâï máï kHá

Excuse me, can you take a snap for me please?

Excusez-moi, pourriez-vous prendre une photo s'il vous plaît ?

B : ได้ค่ะ

dâï kHâ

Of course, ma'am.

Bien sûr.


A: ขอบคุณมากค่ะ

kHɔ̀ɔb-kHoun mâak kHâ

Thank you very much.

Merci beaucoup.


B: ยินดีมากค่ะ

yin dii mâak kHâ

With great pleasure.

C'est avec grand plaisir.


หวังว่าคุณจะชอบวิดีโอนี้

I hope you like this video.

J'espère que vous aimez cette vidéo.


ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมใน website ของเรานะคะ

If you don't understand, you can check our website.

Si vous ne comprenez pas, vous pouvez consulter notre site web.


สำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ

That's all for today. See you again.

C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt !


📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com


Comments


bottom of page