top of page

Expressions thaïes fruitées 🇹🇭

Dernière mise à jour : 30 juil. 2023


Thai fruity expressions


วันนี้ปุ๋ยไม่ได้มาสอนคำศัพท์ผลไม้นะคะเเต่ผลไม้บางชนิดใช้แทนความหมายอื่นได้ น่าสนใจใช่ไหมคะ เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ

Today, I didn't come to teach vocabulary about fruits, but some fruits can be used instead of other meanings. Interesting, isn't it? Let's get started!

Aujourd'hui, je ne suis pas venue pour vous enseigner du vocabulaire sur les fruits, mais certains fruits peuvent être utilisés pour exprimer d'autres significations. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Allons-y !

สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


ชื่อปุ๋ยค่ะ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Eduthai

My name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Je m'appelle Puy. Je suis le fondatrice de l'école Eduthai.


ในช่องนี้เราจะสอนให้คุณพูดและเข้าใจภาษาไทยแบบง่ายๆ และเป็นธรรมชาติมากที่สุด อยากพูดภาษาไทยเหมือนคนไทยใช่ไหมคะ เริ่มกันเลยค่ะ

In this channel, we will teach you to speak and understand Thai language in the easiest and most natural way possible. Do you want to speak Thai like a Thai person? Let's get started!

Dans cette chaîne, nous vous apprendrons à parler et comprendre la langue thaïlandaise de la manière la plus facile et naturelle possible. Voulez-vous parler thaï comme un Thaï? Allons-y.


อย่าลืมกดติดตามพวกเรา

Don't forget to follow us, please.

N'oubliez pas de nous suivre

ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเปิดคำบรรยายเสียงได้นะคะ

If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres.1. กล้วย klôuaay

Banana

La banane

พูดตามปุ๋ยนะคะ

Repeat after me, please.

Répétez après moi


กล้วย klôuaay

Banana

Banane


สุภาษิตไทย

Thai idiom

Expression thaïlandaise


ปอกกล้วยเข้าปาก

pɔ̀ɔk klôuaay kHâo pàak

Peeling a banana and putting it in the mouth

Éplucher une banane et la mettre dans la bouche

เเปลว่า

translates to

se traduit par


ง่าย ngâay หรือ สะดวก sà-dòuaak

"easy" or "convenient"

"facile" ou "pratique"

ปอกกล้วย เเปลว่าอะไร

What does "Peeling a banana" mean?

Que signifie "Éplucher une banane" ?


ดูวิดีโอประกอบดีกว่าค่ะ

Let's watch the video!

Regardons la vidéo !


ปอกกล้วย pɔ̀ɔk klôuaay หรือ ปอกผลไม้ pɔ̀ɔk pHǒn-lá-mái

Peeling a banana or peeling fruit

Éplucher une banane ou éplucher des fruits


ต่อไปเข้าปาก kHâo pàak นี่ค่ะ

Next, put it in your mouth.

Ensuite, mets-le dans la bouche.


มาดูตัวอย่างกันคะ

Let’s see the example:

Regardons l'exemple :


A : วันนี้ไปสอบมาเป็นยังไงบ้างคะ

wan-níi pai sɔ̀ɔb maa pen yang-ngaï bâang kHá

How was the exam today?

Comment s'est passé l'examen aujourd'hui ?


B : ง่ายมาก ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลย ngâay mâak ngâay měuaan pɔ̀ɔk klôuaay kHâo pàak

The exam was very easy like peeling a banana and putting it in the mouth.

L'examen était très facile, comme éplucher une banane et la mettre dans la bouche.


นอกจากสุภาษิตนี้ปุ๋ยมีอีกหนึ่งประโยคที่น่าสนใจคือ เรื่องกล้วยๆ rêuaang klôuaay klôuaay

In addition to this proverb, there's another interesting phrase "About bananas.".

En plus de ce proverbe, il y a une autre phrase intéressante: "À propos des bananes."

ลองพูดตามปุ๋ยนะคะ

Please repeat after me.

Veuillez répéter après moi.


เรื่องกล้วยๆ rêuaang klôuaay klôuaay เเปลว่า เรื่องง่ายๆ rêuaang ngâay ngâay

"About bananas" means that something is easy.

À propos des bananes signifie que quelque chose est facile.


สำหรับคุณเรียนภาษาไทยเป็นเรื่องกล้วยๆ ใช่ไหมคะ

For you, learning Thai is easy, right?

Pour vous, apprendre le thaï est facile, n'est-ce pas ?

ลองตอบมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะ

Try answering in the comments below, please.

Essayez de répondre dans les commentaires ci-dessous, s'il vous plaît.

2. ลำไย lam-yai

Longan

Le longane


ลำไย lam-yai แปลว่า รำคาญ ram-kHaan

ลำไย lam-yai means "to be annoyed."

ลำไย lam-yai signifie "être ennuyé"


มาดูตัวอย่างกันคะ

Let’s see the example:

Regardons l'exemple :


เห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะ

Do you see that man?

Voyez-vous cet homme ?


เขาพูดไม่หยุดเลย

He never stops talking.

Il ne cesse jamais de parler.

คุณใช้คำนี้ได้เลยค่ะ ลำไย lam-yai หรือ รำคาญ ram-kHaan

You can use the words ลำไย lam-yai or รำคาญ ram-kHaan to express yourself.

Vous pouvez utiliser les mots ลำไย lam-yai ou รำคาญ ram-kHaan) pour exprimer votre ressenti.


3. สตรอว์เบอร์รี

Strawberry

La fraise


สตรอว์เบอร์รี Strawberry แปลว่า โกหก koo-hòk หรือพูดปั้นเรื่อง

Strawberry translates to "to lie" or "to tell stories"

La fraise se traduit par "mentir" ou "raconter des histoires"


มาดูตัวอย่างกันคะ

Let’s see the example:

Regardons l'exemple:


ที่เขาพูดไม่มีเรื่องจริงเลย เขาสตรอว์เบอร์รีมาก

tHîi kHáo pHôuud măi mii rêuaang djing leuuy kHáo Strawberry mâak

All that he said is not true at all. He is a big liar.

Tout ce qu'il a dit n'est pas du tout vrai. C'est un grand menteur.


4. บ๊วย bóuaay

Chinese Plum

La prune chinoise


บ๊วย bóuaay แปลว่า ลำดับสุดท้าย lam-dam sòud-tHáay

Chinese plum translates to "last rank" or "final position."

La prune chinoise signifie "dernier rang" ou "dernière position".


มาดูตัวอย่างกันคะ

Let’s see the example:

Regardons l'exemple:


A : ผลสอบออกแล้ว เราสอบได้ที่ 1 ของห้อง

pHǒn sɔ̀ɔb ɔ̀ɔk lɛ́ɛw rao sɔ̀ɔb dâi tHîi nùeng kHɔ̌ɔng hɔ̂ɔng .

The exam results are out, and I got the first place in the class.

Les résultats de l'examen sont sortis, et j'ai obtenu la première place dans la classe.

B: เราได้บ๊วยอีกแล้ว

rao dâi bóuaay ìik lɛ́ɛw

I still got the last place.

J'ai encore obtenu la dernière place.


5.เผือก pHèuaak

Taro

Le taro


เผือก pHèuaak = ยุ่งเรื่องของคนอื่น yôung rêuaang kHɔ̌ɔng kHon ùuen

Taro means "to be curious about other people's affairs"

Taro signifie "être curieux des affaires des autres"


มาดูตัวอย่างกันคะ

Let’s see the example:

Regardons l'exemple:

A : ทำอะไรอยู่ tHam à-rai yòuu

What are you doing?

Que fais-tu ?

B : เล่น facebook อยู่กำลังเผือกเรื่องของเพื่อนคนนึง lêen Facebook yòuu kam-lang pHèuaak rêuaang kHɔ̌ɔng pHêuaan kHon nueng

I'm on Facebook, and I'm curious about what's happening with one of my friends.

Je suis sur Facebook et je suis curieuse de ce qui se passe chez l'un de mes amis.


ยากไหมค่ะ ตอนนี้เรามาทบทวน 5 คำนี้กันนะคะ

Is it difficult? Now, let's review these 5 words together.

Est-ce que c'est difficile ? Maintenant, révisons ensemble ces 5 mots.


1. กล้วย klôuaay /Banana /Le banane

2. ลำไย lam-yai/ Longan/ Le longane

3. สตรอว์เบอร์รี /Strawberry /La fraise

4. บ๊วย bóuaay /Chinese Plum /La prune chinoise

5. เผือก pHèuaak /Taro /Le taro

เก่งมากค่ะ

Excellent!

Excellent!


ลองเอาตัวอย่างไปใช้ดูนะคะ ถ้าคุณชอบช่องของเราก็อย่าลืมกดติดตามเเละกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะ

Try using these examples. If you like our channel, don't forget to follow and like us.

Essayez d'utiliser ces exemples. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de nous suivre et de nous mettre un "J'aime".


แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ

See you next week! Bye

À la semaine prochaine ! Au revoir


📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com


33 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page