top of page

🇹🇭 10 essential basic phrases in Thai


ถ้าคุณรู้จัก 10 ประโยคนี้คุณจะเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น

If you know these 10 phrases, you will understand Thai better.

Si vous connaissez ces 10 phrases, vous comprendrez mieux la langue thaïe.ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรา

If you like this video, don't forget to subscribe and like it. Please support our channel.

Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce levé pour soutenir notre chaîne.อยากพูดภาษาไทยเหมือนคนไทยใช่ไหมคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะ

Do you want to speak Thai like a Thai person? Let's get started.

Souhaitez-vous parler thaï comme les Thaïlandais ?ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเปิดคำบรรยายเสียงได้ ตามนี้นะคะ

If you don't understand, you can turn on the subtitles here.

Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres audio. Voici comment faire.


1) สวัสดีค่ะ sàwàtdii

Hello.

Bonjour


ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องพูดว่า สวัสดีค่ะ

If you are a woman, you say « สวัสดีค่ะ sàwàtdii kHâ »

Si vous êtes une femme, vous devez dire « สวัสดีค่ะ sàwàtdii kHâ »


ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณต้องพูดว่า สวัสดีครับ

If you are a man, you say « สวัสดีครับ sàwàtdii kHráb »

Si vous êtes un homme, vous devez dire « สวัสดีครับ sàwàtdii kHráb »


เวลาที่เราพูดคำนี้เราต้องทำแบบนี้

When we say this, we have to do it like this.

Lorsque nous disons ce mot, nous devons faire ainsi.


แบบนี้เรียกว่าไหว้ ไปดูวิธีการไหว้กันค่ะ

This is called a wai ไหว้. Let's see how to wai ไหว้

C'est ce qu'on appelle wai ไหว้. Regardons comment faire le wai ไหว้.


ไหว้คนทั่วไป wâi kHon tHûaa pai

Wai to people in general.

Faire le wai pour les gens en général.


ไหว้ผู้ใหญ่ wâi pHûu-yài

Wai to elders.

Faire le wai pour les personnes plus âgées.


ไหว้พระ wâi pHrá

Wai to monks.

Faire le wai devant une statue de Bouddha.


2) เป็นยังไงบ้าง pen yang ngai bâang

How are you?

Comment ça va ?


ลองพูดตามปุ๋ยกันนะคะ

Try saying it with me.

Essayez de le dire après moi.


เป็นยังไงบ้าง

pen yang ngai bâang

How are you?

Comment ça va ?

เราใช้ประโยคนี้เวลาเจอเพื่อน

We use this phrase when we meet friends.

Nous utilisons cette phrase lorsque nous rencontrons des amis.


ปกติคนไทยเวลาเจอเพื่อนที่อายุเท่ากันเราจะพูดแบบนี้ค่ะ

Normally, when Thai people meet friends of the same age, we say it like this:

Normalement, lorsque les Thaïlandais rencontrent des amis du même âge, nous disons cela :


หวัดดี มาจากคำว่า สวัสดี เป็นไงบ้าง มาจากคำว่า เป็นยังไงบ้าง

หวัดดี Wàt dii (which comes from สวัสดี Sàwàtdii ), เป็นไงบ้าง pen ngai bâang (which comes from เป็นยังไงบ้าง pen yang ngai bâang)

หวัดดี Wàt dii qui vient du mot สวัสดี sàwatdii เป็นไงบ้าง pen ngai bâang qui vient du mot เป็นยังไงบ้าง pen yang ngai bâang


ลองฝึกพูดกันนะคะ

Let's practice saying it. « หวัดดี wàt dii » « เป็นไงบ้าง pen ngai bâang »

Essayons de répéter « หวัดดี wàt dii » « เป็นไงบ้าง pen ngai bâang »


ลองอีกครั้งนะคะ

Try it again. « หวัดดี wàt dii » « เป็นไงบ้าง pen ngai bâang »

Essayez encore une fois, s'il vous plaît. « หวัดดี wàt dii » « เป็นไงบ้าง pen ngai bâang »


3) เป็นยังไงบ้าง pen yang ngai bâang

How are you?

Comment ça va ?


เราจะตอบว่า

We will answer:

Nous répondrons :


สบายดี sà-baay-dii

I'm fine.

Je vais bien.


ก็ดีนะ kɔ̂ɔ dii ná

I'm good.

Je suis ok.


เรื่อยๆ rêuaay-rêuaay

Same as usual.

Comme d’habitude/Rien de spécial.


4) หรือ


Or

Ou


ไม่สบาย mâi sà-baay

I`m not fine.

Je ne vais pas bien.


ไม่ค่อยโอเค mâi kHɔ̂ɔy ok

I’m not OK.

Je ne suis pas très bien.


5) และถ้าเพื่อนของคุณไม่โอเค ลองใช้ประโยคนี้กันค่ะ

And if your friend is not okay with it, try using this sentence, please.

Et si votre ami ne va pas bien, essayez d'utiliser cette phrase, s'il vous plaît.


เป็นอะไร pen à-rai

What's wrong?

Qu'est-ce qu'il se passe ?


ยินดีด้วยค่ะ คุณเรียนมาถึง 5 ประโยคแล้ว อย่าลืมใช้ ค่ะ (ผู้หญิง) หรือ ครับ (ผู้ชาย) ด้วยนะคะ

Congratulations! You have learned five phrases.

Don't forget to use « ค่ะ kHâ » (for women) or « ครับ kHráb » (for men). Félicitations ! Vous avez appris jusqu'à 5 phrases. N'oubliez pas d'utiliser « ค่ะ kHâ » (pour les femmes) ou « ครับ kHráb » (pour les hommes).6) และถ้าเพื่อนของคุณไม่ค่อยโอเค ลองใช้ประโยคนี้กันค่ะ


And if your friend is not okay, try using this phrase:

Et si votre ami n'est pas très à l'aise, essayez d'utiliser cette phrase :


ไม่เป็นไร

mâi pen rài

/

ไม่เป็นไรนะ

mâi pen rài ná

Everything is going to be OK.

Tout va bien aller.


Or

Ou


สู้ๆ นะ

sûu-sûu ná

Keep fighting!

Bon courage!


7. ขอบคุณ khɔ̀ɔb-khun» คุณรู้จักคำนี้แล้วใช่ไหมคะ

« ขอบคุณ khɔ̀ɔb-khun» Have you already known this word?

« ขอบคุณ khɔ̀ɔb-khun » Avez-vous déjà connu ce mot ?


ขอบคุณนะคะ

kHɔ̀ɔb-kHun ná khá


ขอบคุณนะครับ

kHɔ̀ɔb-kHun ná kHráb

Thank you.

Merci.


ขอบคุณมากค่ะ

kHɔ̀ɔb-kHun mâak kHâ


ขอบคุณมากครับ

kHɔ̀ɔb-kHun mâak kHráb

Thank you very much.

Merci beaucoup.


ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

kHɔ̀ɔb-kHun jing jing kHâ


ขอบคุณจริงๆ ครับ

kHɔ̀ɔb-kHun jing jing kHráb


Thank you so much.

Merci vraiment.


8) à-rai อะไร อะไร คุณรู้จักคำนี้แล้วใช่ไหมคะ

What? Have you already known this word?

Quoi ? Avez-vous déjà connu ce mot ?


คำว่า « อะไร » + « นะ »

We use « อะไร à-rai » + « นะ ná »

Nous utilisons « อะไร à-rai » + « นะ ná »


อะไร นะ

à-rai ná

What did you say, please ?

Comment ? Pourriez-vous répéter, SVP ?


Or

Ou

อะไรนะ ไม่ได้ยิน

à-rai ná mâi dâi yin

What did you say, please ? I didn't hear.

Comment ? Je ne vous entends pas.

Don't say :

Il ne faut pas dire :


อะไร à-rai อะไร à-rai

Not What!, What!.

Quoi Quoi


9) อ๋อ ได้ยินเเล้ว

ɔ̌ɔ dâï yin lɛ́ɛw

Ok, I hear it now.

Ok, j’ai entendu.


อ๋อ เข้าใจแล้ว

ɔ̌ɔ kHâo-jai lɛ́ɛw

Ok, I got it.

Ok, j’ai compris.


10. สำคัญมาก สำคัญมากๆ ถ้าเพื่อนของคุณพูดเร็วมาก ลองพูดแบบนี้นะคะ

Very important, very important. If your friend speaks too fast, try saying this:

Très important, très important. Si votre ami parle trop vite, essayez de dire ceci :


พูดช้าๆ ได้ไหม

pHûud cHáa dâï máï


Could you speak more slowly, please?

Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?


ลองอีกครั้งค่ะ

Try it again.

Essayez encore.


พูดช้าๆ ได้ไหม

pHûud cHáa dâï máï


Could you speak more slowly, please?

Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?


หวังว่าคุณจะชอบวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ

I hope you like this video and don't forget to subscribe to our channel.

J'espère que vous aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.


คุณสามารถดูคำบรรยายวิดีโอได้ตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้ค่ะ

You can find the transcription on the website below.

Vous pouvez trouver la transcription sur le site web ci-dessous.


สำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ


That's all for today. See you next time. Goodbye.

C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir.📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com


93 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Hozzászólások


bottom of page