top of page

6 Expressions 🇹🇭


6 Expressions 🇹🇭


สวัสดีค่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะ

Hello everyone, how's it going?

Bonjour tout le monde ! Comment ça va ? 


เราไม่เจอกันนานมาก

Long time no see. 

Ça fait longtemps ! 


แต่ก็ขอบคุณทุกคน ทุกข้อความ และทุกคอมเม้นต์ที่ส่งให้กำลังใจพวกเรากันนะคะ

I want to thank you for all the messages and comments that have been encouraging us.

Je voulais vous remercier pour tous les messages et commentaires qui nous ont encouragés. 


ปุ๋ยไม่พูดมากแล้วค่ะ

I'll stop talking too much.

Je vais arrêter de trop parler. 


วันนี้เราจะมาเรียนประโยคที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้กันค่ะ

Today, let's learn interesting sentences from this book together.

Aujourd'hui, apprenons ensemble des phrases intéressantes de ce livre.


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.Bonjour, bonjour, bonjour.


สำหรับคนที่กำลังฝึกฟังหรือฝึกพูดภาษาไทยคุณมาถูกที่แล้วค่ะ กดติดตามนะคะคุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนของพวกเราค่ะ

For those who are currently learning Thai, you've come to the right place. 

Don't forget to follow us, so you won't miss our lessons.

Pour ceux qui apprennent actuellement le thaï, vous êtes au bon endroit. 

N'oubliez pas de nous suivre afin de ne pas manquer nos leçons.


พร้อมที่จะไปเรียนหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready to learn Thai ? Let's go.

Êtes-vous prêt(e) à  apprendre le thaï ? Allons-y.1 แป๊บนึง pɛ́ɛb nueng

Wait a minute

Attendez un instant 


ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

Let's see an example!

Voyons un exemple ! 


A) ฮัลโหล ออกจากบ้านหรือยัง

Hello ɔ̀ɔk-djàak bâan rǔue-yang

Hello! Have you left home yet?

Salut ! Es-tu déjà  partie de la maison ? 


B) แป๊บนึงนะ เดี๋ยวจะรีบไป

pɛ́ɛb nueng dǐaaw djà rîib pai

Just a moment, I'll hurry up and leave.

Un instant, je vais me dépêcher de partir.


2. แต่สําหรับคนที่ไม่สนิท เราควรใช้คํานี้ค่ะ “รอสักครู่” rɔɔ sák krûu

But for those who aren't familiar, we should use this phrase: “รอสักครู่”.

Mais pour ceux qui ne sont pas familiers, nous devrions utiliser cette phrase : “รอสักครู่”.


ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

Let's see an example!

Voyons un exemple !


A) จองโต๊ะไว้ตอน 1 ทุ่มค่ะ

djɔɔng tó wái tɔɔn nùeng tHûm kHâ

I’ve booked a table for 7 o’clock. 

J'ai réservé une table pour 7 heures. 


B) รอสักครู่นะคะ เดี๋ยวจะเช็คให้ค่ะ

rɔɔ sák krûu ná kHá dǐaaw djà cHék hâi kHâ

Please wait a moment; I'll check for you.

Veuillez patienter un instant ; je vais vérifier pour vous.


3) คิดถูก kHíd-tHùuk

คุณรู้ไหมคะว่าคำนี้แปลว่าอะไร

Do you know what this word means?

Savez-vous ce que ce mot signifie ?


คำนี้แปลตรงตัวได้เลยค่ะ

This phrase can be translated literally.

Cette phrase peut être traduite littéralement.


คิด kHíd

think

penser


ถูก tHùuk

correct

correct


ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

Let's see an example!

Voyons un exemple !


A) สวยมาก คิดถูกมากที่เลือกมาที่นี่

sǒuaay mâak kHíd tHùuk mâak tHîi lêuuak maa tHîi nîi

So beautiful! I was right to come here.

Très beau ! J’ai bien fait de choisir cet endroit.


ในหนังสือเล่มนี้เราได้เลือกประโยคและตัวอย่างที่น่าสนใจที่คุณสามารถนำประโยคเหล่านี้ไปใช้จริง

ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ รีบไปซื้อและลองฝึกใช้ประโยคเหล่านี้กันนะคะ

In this book, we have chosen interesting sentences and examples that you can use in everyday life. Feel free to buy and try out these phrases now !

Dans ce livre, nous avons sélectionné des phrases et des exemples intéressants que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à acheter ce livre et à essayer ces phrases dès maintenant !


ตอนนี้มีภาษาอังกฤษ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณสามารถสั่งซื้อได้ตามรายละเอียดที่นี่ค่ะ

Now available in English, no matter where you are, you can order by following the details here.

Maintenant disponible en anglais, peu importe où vous êtes, vous pouvez commander en suivant les détails ici.


หรือคอมเม้นต์ใต้วิดีโอนี้นะคะ

or comment below this video.

ou commentez ci-dessous cette vidéo.


4) แต่ถ้าเรารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่คุณเลือกคุณก็ต้องพูดว่า

คิดผิด kHíd pHìd

But if you are not satisfied with what you have chosen, you can say that you made the wrong choice.

Mais si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez choisi, vous pouvez dire que vous avez fait le mauvais choix.


คำนี้แปลตรงตัวได้เหมือนกันค่ะ คำนี้แปลตรงตัวได้เหมือนกันค่ะ

These words can also be literally translated as :

Ces mots peuvent également se traduire littéralement :


ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

Let's see an example!

Voyons un exemple !


คิดผิดมาก หนังเรื่องนี้ไม่สนุกเลย

kHíd-pHìd mâak nǎng rêuaang-níi mâi sà-nùk leuuy

I shouldn't have chosen this movie. It's not fun at all.

Je regrette d'avoir choisi ce film. Il n'est vraiment pas amusant.


5) ใจเย็นๆ djai yen yen


ปุ๋ยคิดว่าคุณรู้จักคำนี้แล้วใช่ไหมคะ ปุ๋ยคิดว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าคำนี้เราแปลตรงตัวได้เหมือนกันค่ะ ใจ djai เย็น yen

Stay calm, stay calm. I think you already know this word, don't you? I think there are still many people who don't know that this word can also be literally translated as: 'heart' (ใจ djai) and 'cold' (เย็น yen).

Reste calme, reste calme. Je pense que vous connaissez déjà ce mot, n'est-ce pas ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que ce mot peut également se traduire littéralement : 'cœur' (ใจ djai) et 'froid' (เย็น yen).


ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

Let's see an example!

Voyons un exemple !


ใจเย็นๆนะ ลองคุยกันดีๆนะ

djai yen yen ná lɔɔng kHuy kan dii dii ná

Stay calm, try to speak calmly.

Reste calme, essayez de parler calmement.


6) และคุณคิดว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่าใจเย็นคือคำว่าอะไรคะ ถูกต้องค่ะ ใจร้อน djai rɔ́ɔn

What is the opposite of 'ใจเย็น'? That's correct.

Quel est le mot contraire de ใจเย็น djai yen? C'est correct.


ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

Let's see an example!

Voyons un exemple !


เขาใจร้อน อยากรีบกินเร็วๆ kHǎo djai-rɔ́ɔn yàak rîib kin rew rew

He's impatient; he wants to eat quickly.

Il est impatient ; il veut manger rapidement.


ตอนนี้เรามาทบทวน 6 คำที่เรียนกันค่ะ

Now let's review six vocabularies that we've learned.

Maintenant, nous allons réviser six vocabulaires que nous avons appris.


แป๊บนึง pɛ́ɛb neung

Wait a minute

Attendez un instant


รอสักครู่ rɔɔ sák krûu

Just a moment

Juste un moment


คิดถูก kHíd-tHùuk

To be right

Avoir raison


คิดผิด kHíd pHìd

Making a bad choice

Faire un mauvais choix


ใจเย็นๆ djai yen yen

Calm down

Calmez-vous.


ใจร้อน djai rɔ́ɔn

To be impatient

Être impatient(e)


เราจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่นะคะ ฝึกภาษาไทยทุกวันคุณจะเก่งแน่นอน

แล้วเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะ

We'll be here to support everyone learning Thai. Practice every day and you'll improve for sure. See you soon!

On sera là pour encourager tous ceux qui apprennent le thaï. Pratiquez tous les jours et vous progresserez certainement. À bientôt !


📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com81 vues0 commentaire

Commentaires


bottom of page