top of page

Learn Thai while visiting 🇹🇭🏛️🏞️


Apprendre le thaï en visitant 🇹🇭🏛️🏞️

ช่วงต้นปีเราทำงานหนักมากค่ะ 

We've been working hard since the beginning of the year.

Nous avons travaillé dur au début de l'année.


วันนี้เราจะพักเรื่องงานและเราจะพาพวกคุณไปเที่ยวกันค่ะ

Today, we will take a break from work and take you on a trip.

Aujourd'hui, nous prendrons une pause par rapport au travail, et nous vous emmènerons en voyage.


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


สำหรับคนที่มาใหม่ ครูชื่อ ปุ๋ย ค่ะ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Eduthai ค่ะ

For the newcomer, my name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Si vous êtes nouveaux, je m'appelle Puy. Je suis la fondatrice de l'école Eduthai.


สำหรับใครที่กำลังฝึกภาษาไทยอยู่คุณมาถูกที่แล้วค่ะ ในช่องนี้เราจะสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมด  เปิดคำบรรยายเสียงถ้าคุณไม่เข้าใจนะคะ 

For those who are currently learning Thai, you've come to the right place. In this channel, we will teach Thai language entirely in Thai. If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Pour ceux qui apprennent actuellement le thaï, vous êtes au bon endroit. Dans cette chaîne, nous allons enseigner le thaï en utilisant exclusivement la langue thaïlandaise. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres audio.


วันนี้ปุ๋ยจะพาทุกคนไปเที่ยวพร้อมกับเรียนประโยคง่ายๆ กันค่ะ

Today, I will take everyone on a trip and learn some simple sentences together.

Aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage et apprendre quelques phrases simples ensemble.สถานที่แรกพี่ปุ๋ยพาทุกคนมาคือ 

The first place I'm taking everyone to is…

Le premier endroit où je vous emmène est…


1/ วัด

wád

a temple

un temple


ทำไมปุ๋ยเลือกที่จะมาวัดก่อน รู้ไหมคะทุกคน เพราะว่าตอนนี้ 8 โมงเช้า อากาศไม่ร้อนมาก เรามาเรียนประโยคง่ายๆกันค่ะ 

Do you know why I chose to visit the temple first? Because right now, it's 8 o'clock in the morning, and the weather is not too hot. Let's learn some simple sentences!

Savez-vous pourquoi j'ai choisi de visiter un temple en premier ? Parce qu'à l'heure actuelle, il est 8 heures du matin et le temps n'est pas trop chaud. Apprenons quelques phrases simples ensemble !


S. + V. + ที่วัด tHîi wád

Subject (S) + Verb (V) + at the temple

Sujet (S) + verbe (V) + au temple

 

ไหว้พระที่วัด

wâi pHrá tHîi wád

I pay respect to the Buddha  at the temple.

Je rends hommage au temple.


ทำบุญที่วัด

tHam bun tHîi wád

I make merit at the temple.

Je fais du mérite au temple.


นั่งสมาธิที่วัด

nâng sà-maa-tHí tHîi wád

I do meditation at the temple.

Je médite au temple.


ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้ว  เราไปพิพิธภัณฑ์กันค่ะ

Now the weather is getting hot. Let's go to the museum.

Maintenant, la température augmente. Allons au musée.


2/ พิพิธภัณฑ์

pHí-pHíd-tHà-pHan

The museum

Le musée


ใครชอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้างคะ ที่พิพิธภัณฑ์มีสื่อที่พูดถึงประวัติศาสตร์ได้ดีมากๆค่ะ

Who likes to visit museums? At the museum, there are exhibitions that depict history very well.

Qui aime visiter les musées ? Au musée, il y a des expositions qui retracent très bien l'histoire.


เราไปเรียนประโยคที่น่าสนใจต่อกันดีกว่าค่ะ

Let's continue to learn some interesting sentences. 

Apprenons quelques phrases intéressantes. 


เข้าชมพิพิธภัณฑ์

kHâo cHom pHí-pHíd-tHà-pHan

I visit the museum.

Je visite le musée.


ซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์

súue bàd kHâo cHom pHí-pHíd-tHà-pHan

I buy tickets to enter the museum.

J'achète des billets pour entrer dans le musée.


ซื้อของฝากจากพิพิธภัณฑ์

súue kHɔ̌ɔng-fàak djàak pHí-pHíd-tHà-pHan

I buy souvenirs from the museum.

J'achète des souvenirs du musée.


เที่ยงแล้วค่ะหิวไหมคะ

It's already noon. Are you hungry?

Il est déjà midi, avez-vous faim ?


เราไปเดินเล่นและหาของกินที่ตลาดนัดกันค่ะ

Let's go for a walk and find some food at the market.

Allons-nous promener et trouver de la nourriture au marché.


3/ ตลาดนัด

ta-làad nád

Market

Marché 


ที่ประเทศไทยดีมากๆเพราะว่ามีตลาดนัดหลายแห่งเเละบางเเห่งก็เปิดตั้งแต่เช้าจนดึก

It’s great that there are many markets in Thailand, and some of them are open from morning until late at night.

C'est génial qu'il y ait de nombreux marchés en Thaïlande, et certains d'entre eux sont ouverts du matin jusqu'à tard dans la nuit.


เรามาเรียนประโยคง่ายๆกันค่ะ

Let's learn some simple sentences!

Apprenons des phrases simples et faciles !


เดินเล่นที่ตลาดนัด

deuun lêen tHîi ta-làad nád

I stroll around the market.

Je me promène autour du marché.


ซื้อของที่ตลาดนัด

súue kHɔ̌ɔng tHîi ta-làad nád

I buy some stuff at the market.

J'achète des articles au marché. 


หาของกินที่ตลาดนัด

hǎa kHɔ̌ɔng kin tHîi ta-làad nád

I look around for food at the market.

Je trouve de la nourriture au marché.


ตอนนี้อิ่มมากค่ะ เริ่มง่วงนอนเเล้วเราไปเดินย่อยอาหารที่สวนสาธารณะกันดีกว่าค่ะ

Now I'm very full and getting sleepy. Let's go for a short walk to digest the food at the public park.

Maintenant, j’ai trop mangé et je commence à avoir sommeil. Allons faire une courte promenade pour digérer la nourriture au parc public.


4/ สวนสาธารณะ

sǒuaan sǎa-tHaa-ra-ná

Public Park

Le jardin public


ที่นี่อากาศดีและร่มรื่นมากๆค่ะ เวลาคุณมาสวนสาธารณะคุณทำอะไรกันบ้างคะ ไปเรียนประโยคที่น่าสนใจกันค่ะ

The weather is very good and very shady here. When you come to the public park, what do you usually do?

Let's learn some interesting sentences.

Il fait très beau et il y a beaucoup d’ombre ici. Quand vous venez au jardin public, que faites-vous généralement? Apprenons quelques phrases intéressantes.


ออกกำลังกายในสวน

ɔ̀ɔk-kam-lang-kaay nai sǒuaan

I exercise in the park.

Je fais de l'exercice dans le parc.

พาสุนัขมาเดินเล่นในสวน

pHaa sòu-nák maa deuun lêen nai sǒuaan

I walk the dog in the park.

Je promène le chien dans le parc.


ถ่ายรูปในสวน

tHàay rôuub nai sǒuaan

I take photos in the park.

Je prends des photos dans le parc.


ก่อนกลับบ้านวันนี้ปุ๋ยจะแวะที่ห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะสั่งอาหารกลับบ้าน

Before going home today, I will stop by the shopping mall because I will buy some take-away.

Avant de rentrer chez moi aujourd'hui, je passerai par le centre commercial, car je vais commander de la nourriture à emporter.

 

5/ ห้างสรรพสินค้า

hâang-sàb-pHà-sǐn-kHáa

Shopping Mall

Le centre commercial


ห้างสรรพสินค้าหรือเรียกสั้นๆ ว่า ห้าง  ชาวต่างชาติหลายคนคิดว่าคนไทยพูดว่า ไป Mall แต่จริงๆแล้วคนไทยพูดว่า ไปห้าง ค่ะ

Shopping Mall, or, in short, just "hâang ห้าง." Many foreigners think that Thais say "pai mall," but in fact, Thais say "pai hâang.".

Centre commercial, ou, en abrégé, simplement « hâang ห้าง » Beaucoup d'étrangers pensent que les Thaïlandais disent « pai malll », mais en réalité, les Thaïlandais disent « pai hâang ».


เดี๋ยวเรามาเรียน 3 ประโยคสุดท้ายกันเลยนะคะ

Now, let's learn the last three sentences!

Maintenant, apprenons les trois dernières phrases ensemble !


จอดรถที่ห้าง

djɔ̀ɔd-ród tHîi hâang

I park my car at the mall.

Je gare ma voiture au centre commercial.


ชอปปิงที่ห้าง

Shopping tHîi hâang  

I go shopping at the mall.

Je fais mes courses au centre commercial.


มีนัดที่ห้าง mii nád tHîi hâang

I have an appointment at the mall.

J'ai un rendez-vous au centre commercial.


วันนี้ปุ๋ยพาคุณไปเที่ยวมาทั้งหมด 5 สถานที่ ถ้าคุณมีสถานที่ไหนที่คุณอยากไปก็คอมเม้นต์มาบอกเราได้ใต้วิดีโอนี้ค่ะ ฝึกภาษาไทยทุกวันคุณจะเก่งแน่นอน สู้สู้ เเล้วเจอกันวิดีโอหน้า สวัสดีค่ะ

Today, I took you to visit a total of five places. If there's anywhere you'd like to go, feel free to comment in this video. If you practice the Thai language every day, you'll undoubtedly become proficient. Keep going! See you again next week. Goodbye!

Aujourd'hui, je vous ai emmené visiter un total de 5 endroits. Si vous avez un endroit où vous aimeriez aller, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo ! Si vous pratiquez le thaï tous les jours, vous deviendrez sans aucun doute compétent. À la semaine prochaine. Au revoir!📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com58 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page