top of page

Learn Thai with a song : 7 days in Thai 🎶 🇹🇭


Apprendre le thaï avec une chanson : 7 jours en thaï 🎶 🇹🇭

วันจันทร์ฉันคอยอยู่ อังคารก็คอยดู ดูๆว่าเธอเป็นไง

Monday, I wait ; Tuesday, I watch, just to see how you're doing.

Le lundi, j'attends ; le mardi, je regarde, juste pour voir comment tu vas.


รายการเริ่มแล้ว ปุ๋ยกำลังฟังเพลงเพลินอยู่เลยค่ะ

It has already started. I am enjoying listening to music.

Cela a déjà commencé. Je suis en train d’apprécier la musique.


คุณรู้ไหมคะว่าในเพลงนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไร

Did you know what this song is about?

Saviez-vous de quoi parle cette chanson ?


เก่งมากค่ะ เขาพูดถึงเรื่อง วัน

Great job. This song is about 'day'

Bravo. Cette chanson parle du 'jour'


และวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันค่ะ ไปกันเลย

And today, we will study this together. Let’s go.

Et aujourd’hui, nous étudierons cela ensemble. On y va.


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


เป็นยังไงกันคะทุกคน ช่วงนี้คุณกำลังฝึกภาษาไทยกันหรือเปล่าคะ ถ้าใครที่กำลังฝึกภาษาไทยและอยากพัฒนาการฟังคุณมาถูกที่เเล้วค่ะ

How are you all doing? Have you recently been practicing Thai? You've come to the right place if you're studying Thai and would like to get better at listening.

Comment ça va ? Avez-vous pratiqué le thaï récemment ? Vous êtes au bon endroit si vous voulez apprendre le thaï and améliorer votre écoute.


กดติดตามพวกเรานะคะ คุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆ แบบนี้ทุกอาทิตย์

Feel free to follow us to stay updated on our new lessons every week.

N'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer de nos nouvelles leçons chaque semaine.


พร้อมหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go !

Êtes-vous prête? Allons-y !วิดีโอนี้พิเศษมากๆ เพราะเราจะเรียนภาษาไทยไปร้องเพลงไป ดูน่าสนุกใช่ไหมคะ

This video is very special because we will learn to sing in Thai. Does it sound like fun to you ?

Cette vidéo est très spéciale, car nous allons apprendre le thaï en chantant. Est-ce que cela vous

semble amusant ?


แต่ก่อนที่เราจะเรียนเรามาเรียนคำศัพท์ทั้งหมด 7 วันก่อนนะคะ

But before we start, let’s first study the 7 days.

Mais avant de commencer, nous allons d’abord étudier les 7 jours.

วันจันทร์

wan djan

Monday

Lundi

วันอังคาร

wan ang-kHaan

Tuesday

Mardi


วันพุธ

wan pHúd

Wednesday

Mercredi


วันพฤหัสบดี หรือ วันพฤหัส

wan pHá-rúe-hàd-sà-bɔɔ-dii rǔue wan pHá-rúe-hàd

Thursday

Jeudi

วันศุกร์

wan sùk

Friday

Vendredi


วันเสาร์

wan sǎo

Saturday

Samedi


วันอาทิตย์

wan aa-tHíd

Sunday

Dimanche


ไปกันเลย

Let’s go !

Allons-y !


วันจันทร์ฉันคอยอยู่ อังคารก็คอยดู ดูๆว่าเธอเป็นไง

wan djan cHǎn kHɔɔy yùu ang-kHaan kɔ̂ɔ kHɔɔy duu duu duu wâa tHeuu pen ngai

Monday, I’m waiting, Tuesday, I’m watching, just to see how you're doing.

Le lundi, j'attends ; le mardi, je regarde, juste pour voir comment tu vas.


ไปร้องท่อนแรกกันค่ะ

pai rɔ́ɔng tHɔ̂ɔn rɛ̂ɛk kan kHâ

Let's sing the first verse together.

Chantons le premier couplet ensemble.


วันจันทร์ฉันคอยอยู่ อังคารก็คอยดู ดูๆว่าเธอเป็นไง

wan djan cHǎn kHɔɔy yùu ang-kHaan kɔ̂ɔ kHɔɔy duu duu duu wâa tHeuu pen ngai

Monday, I’m waiting, Tuesday, I’m watching, just to see how you're doing.

Le lundi, j'attends ; le mardi, je regarde, juste pour voir comment tu vas.


พุธเธอก็ไม่มา เช้าสายก็ไม่มี พฤหัสว่างเปล่า

pHúd tHeuu kɔ̂ɔ mâi maa cHáo sǎay kɔ̂ɔ mâi mii pHá-rúe-hàd wâang plào

On Wednesday, you don’t come. Morning or late in the morning, so there’s no you. Thursday is empty.

Le mercredi, tu ne viens pas. Que ce soit le matin ou en retard le matin, alors il n’y a pas de toi. Le jeudi est vide.


ไปกันเลย

pai kan leuuy

Here we go !

Allons-y !


พุธเธอก็ไม่มา เช้าสายก็ไม่มี พฤหัสว่างเปล่า

pHúd tHeuu kɔ̂ɔ mâi maa cHáo sǎay kɔ̂ɔ mâi mii pHá-rúe-hàd wâang plào

On Wednesday, you don’t come. Morning or late in the morning, so there’s no you. Thursday is empty.

Le mercredi, tu ne viens pas. Que ce soit le matin ou en retard le matin, alors il n’y a pas de toi. Le jeudi est vide.


ศุกร์หรือเสาร์หรือว่าอาทิตย์ ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง

sùk rǔue sǎo rǔue wâa aa-tHíd mâi mii wan nǎi mâi kHíd tHǔeng

Friday, Saturday or Sunday , not a day goes by that I don't miss you.

Vendredi, samedi ou dimanche, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi.


ไปต่อกันค่ะ

pai tɔ̀ɔ kan kHâ

Let’s continue !

Continuez !


ศุกร์หรือเสาร์หรือว่าอาทิตย์ ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง

sùk rǔue sǎo rǔue wâa aa-tHíd mâi mii wan nǎi mâi kHíd tHǔeng

Friday, Saturday or Sunday, not a day goes by that I don't miss you.

Vendredi, samedi ou dimanche, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi.

ไม่มีวันไหนที่เธอจะย้อนมา สู่วันเก่าๆของเรา

mâi mii wan nǎi tHîi tHeuu djà yɔ́ɔn maa sùu wan kào kào kHɔ̌ɔng rao

There's not a day that you'll turn back to our old days.

Il n'y a pas un jour où tu reviendras à nos anciens jours.


ไปร้องท่อนสุดท้ายกันค่ะ

pai rɔ́ɔng tHɔ̂ɔn sùd-tHáay kan kHâ

Let's sing the last verse together.

Chantons le dernier couplet ensemble.


ไม่มีวันไหนที่เธอจะย้อนมา สู่วันเก่าๆของเรา

mâi mii wan nǎi tHîi tHeuu djà yɔ́ɔn maa sùu wan kào kào kHɔ̌ɔng rao

There's not a day that you'll turn back to our old days.

Il n'y a pas un jour où tu reviendras à nos anciens jours.


ยากไหมคะทุกคน ก่อนที่จะไปร้องเพลงพร้อมกันอีกครั้ง คุณรู้ไหมคะว่าในภาษาไทยเรามีสีประจำวันด้วยนะคะ ถ้าคุณอยากรู้ว่าสีอะไรบ้าง ดูสีเสื้อของปุ๋ยนะคะ พร้อมหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Is it difficult, everyone? Before we sing together again, do you know that in the Thai language, we have specific colors for each day? If you want to know some of the colors, look at my shirt. Are you ready or not? Let's go together !

Est-ce que c'est difficile, tout le monde ? Avant de chanter à nouveau ensemble, savez-vous que dans la langue thaïlandaise, nous avons des couleurs spécifiques pour chaque jour ? Si vous voulez connaître quelques-unes de ces couleurs, regardez ma chemise. Êtes-vous prêts ou pas ? Allons-y !


วันจันทร์ฉันคอยอยู่ อังคารก็คอยดู ดูๆว่าเธอเป็นไง

wan djan cHǎn kHɔɔy yùu ang-kHaan kɔ̂ɔ kHɔɔy duu duu duu wâa tHeuu pen ngai

Monday, I’m waiting, Tuesday, I’m watching, just to see how you're doing.

Le lundi, j'attends ; le mardi, je regarde, juste pour voir comment tu vas.


พุธเธอก็ไม่มา เช้าสายก็ไม่มี พฤหัสว่างเปล่า

pHúd tHeuu kɔ̂ɔ mâi maa cHáo sǎay kɔ̂ɔ mâi mii pHá-rúe-hàd wâang plào

On Wednesday, you don’t come. Morning or late in the morning, so there’s no you. Thursday is empty.

Le mercredi, tu ne viens pas. Que ce soit le matin ou en retard le matin, alors il n’y a pas de toi. Le jeudi est vide.


ศุกร์หรือเสาร์หรือว่าอาทิตย์ ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง

sùk rǔue sǎo rǔue wâa aa-tHíd mâi mii wan nǎi mâi kHíd tHǔeng

Friday, Saturday or Sunday, not a day goes by that I don't miss you.

Vendredi, samedi ou dimanche, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi.

ไม่มีวันไหนที่เธอจะย้อนมา สู่วันเก่าๆของเรา

mâi mii wan nǎi tHîi tHeuu djà yɔ́ɔn maa sùu wan kào kào kHɔ̌ɔng rao

There's not a day that you'll turn back to our old days.

Il n'y a pas un jour où tu reviendras à nos anciens jours.


ลองไปฝึกร้องเพลงนี้กันนะทุกคนและถ้าใครอยากแบ่งปันคลิปเสียงให้พวกเรา คุณสามารถส่งคลิปเสียงของคุณมาได้ที่นี่นะคะ contact.eduthai@gmail.com

Try singing this song and if anyone wants to share an audio clip with us, you can send your audio clip here : contact.eduthai@gmail.com.

Essayez de chanter cette chanson et si quelqu’un souhaite partager un extrait audio avec nous, vous pouvez envoyer votre extrait audio ici : contact.eduthai@gmail.com.


อย่าลืมนะคะ ถ้าอยากเก่งภาษาไทยคุณต้องฝึกทุกวันนะคะ เพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ สวัสดีค่ะ

If you practice the Thai language every day, you'll undoubtedly become proficient, because where there's a will, there's a way. See you again next week. Goodbye !

Si vous pratiquez le thaï tous les jours, vous deviendrez sans aucun doute compétent, car là où il y a une volonté, il y a un chemin. À la semaine prochaine. Au revoir !📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com

49 vues0 commentaire

Comments


bottom of page