top of page

Learn thai with song 🎶 🇹🇭

Dernière mise à jour : 10 déc. 2023


Apprendre le thaï avec une chanson 🎶 🇹🇭

เพลงนี้เพราะไหมคะ เพลงนี้เป็นเพลงที่ปุ๋ยชอบมากๆคะ เพราะว่าเป็นเพลงรักที่มีความหมายดีมากๆเลยค่ะ

Is this song beautiful? This is a song I really love because it's a beautiful love song with a meaningful message.

Cette chanson est-elle belle ? C'est une chanson que j'aime beaucoup, car c'est une magnifique chanson d'amour avec une belle signification.


เพลงนี้ชื่อว่า เธอคือของขวัญ ร้องโดยสิงโต นำโชคค่ะ คนนี้รู้จักไหมคะ

This song is called 'You're a Gift', sang by Singto Numchok. Do you know him?

Cette chanson s'appelle "Tu es un Cadeau", interprétée par Singto Numchok. Le connaissez-vous ?


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.

ชื่อปุ๋ยค่ะ มาจากโรงเรียนเอ็ดดูไทย

My name is Puy . I come from Eduthai School.

Je m'appelle Puy. Je viens de l'école Eduthai.


ตอนนี้ถ้าใครที่กำลังฝึกภาษาไทยอยู่ คุณมาถูกที่แล้วค่ะ

อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะ คุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆแบบนี้ทุกอาทิตย์

For those who are currently learning the Thai language, you've come to the right place. Don't forget to follow us, so you won't miss out on new lessons like this every week.

Pour ceux qui apprennent actuellement la langue thaïlandaise, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de nous suivre pour ne pas manquer de nouvelles leçons comme celle-ci chaque semaine.


วันนี้เราจะมาฟังเพลงไปเรียนภาษาไทยไปด้วยกันนะคะ

Today, let's learn to sing in Thai together.

Aujourd'hui, apprenons à chanter en thaï ensemble.


ฟังดูน่าสนุกใช่ไหมคะ

It sounds interesting, doesn't it?

Ça a l'air intéressant, n'est-ce pas ?


พร้อมหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go!

Êtes-vous prête? Allons-y !สำหรับเพลงนี้ปุ๋ยจะแบ่งออกเป็น 3 ท่อนนะคะ

For this song, I'll divide it into three verses.

Pour cette chanson, je vais la diviser en 3 couplets.


ไปที่ท่อนแรกกันเลยค่ะ

Let's start with the first verse.

Commençons par le premier couplet.


หากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้

hàak tHeuu pen pHuu-kHǎo cHǎn djà pen tôn-mái

If you were a mountain, I'd be a tree.

Si tu étais une montagne, je serais un arbre.

โอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาว

òob kɔ̀ɔd tHeuu ao wái mâi hâi tHeuu nèb-nǎaw

I’ll embrace you and not let you be cold.

Je t'embrasserais et ne te laisserais pas avoir froid.


หากเธอเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาว

hàak tHeuu pen tHɔ́ɔng fáa cHǎn djà pen mêek sǐi kHǎaw

If you were the sky, I'd be a white cloud.

Si tu étais le ciel, je serais un nuage blanc.


โอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดาย

òob kɔ̀ɔd tHeuu mâi hâi tHeuu ngǎo lɛ́ diaaw-daay

I'll embrace you and not let you be lonely.

Je t'enlacerai et ne te laisserai pas être seule.


ท่อนแรกจบไปแล้วค่ะ เนื้อเพลงในท่อนเป็นการเปรียบเทียบของ 2 สิ่งที่คล้ายกัน เช่น ภูเขากับต้นไม้ และ ท้องฟ้ากับเมฆ สองสิ่งนี้อยู่คู่กันเหมือน 2 คนที่อยู่ข้างๆกันค่ะ

The first verse has ended. The lyrics in this verse compare two similar things, such as mountains with trees and the sky with clouds. These pairs are together like two people standing side by side.

Le premier couplet est terminé. Les paroles de ce couplet comparent deux choses similaires, comme les montagnes avec les arbres et le ciel avec les nuages. Ces paires sont ensemble comme deux personnes se tenant côte à côte.


เดี๋ยวเรามาฟังท่อนแรกกันอีกรอบนะคะ และถ้าใครจำเนื้อเพลงได้ร้องพร้อมกันนะคะ

Let's listen to the first verse again. And if anyone remembers the lyrics, let's sing along together!

Écoutons à nouveau le premier couplet. Et si quelqu'un se souvient des paroles, chantons ensemble !


หากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้

hàak tHeuu pen pHuu-kHǎo cHǎn djà pen tôn-mái

If you were a mountain, I'd be a tree.

Si tu étais une montagne, je serais un arbre.


โอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาว

òob kɔ̀ɔd tHeuu ao wái mâi hâi tHeuu nèb-nǎaw

I’ll embrace you and not let you be cold.

Je t'embrasserais et ne te laisserais pas avoir froid.


หากเธอเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาว

hàak tHeuu pen tHɔ́ɔng fáa cHǎn djà pen mêek sǐi kHǎaw

If you were the sky, I'd be a white cloud.

Si tu étais le ciel, je serais un nuage blanc.


โอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดาย

òob kɔ̀ɔd tHeuu mâi hâi tHeuu ngǎo lɛ́ diaaw-daay

I'll embrace you and not let you be lonely.

Je t'enlacerai et ne te laisserai pas être seule.


ไปเริ่มท่อนที่ 2 กันเลยค่ะ

Let’s continue to the second verse!

Poursuivons avec le deuxième couplet !


ถ้าเธอเป็นรถยนต์ ท้องถนนก็คือฉัน

tHâa tHeuu pen ród-yon tHɔ́ɔng tHà-nǒn kɔ̂ɔ kHuue cHǎn

If you were a car, I'd be the road.

Si tu étais une voiture, je serais la route.


หากเธอเป็นพระจันทร์ แน่นอนฉันต้องเป็นดาว

hàak tHeuu pen pHrá-djan nɛ̂ɛ-nɔɔn cHǎn tɔ̂ɔng pen daaw

If you were the moon, surely I'd have to be the star.

Si tu étais la lune, je devrais sûrement être l'étoile.


จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาว

djà yùu-kHiaang-kHâang tHeuu mâi hâi tHeuu nèb-nǎaw

I'll stay by your side, not letting you be cold.

Je resterai à tes côtés, ne te laissant pas avoir froid.


แม้ในคราวทุกข์ใจจะอยู่ใกล้ๆเธอ

mɛ́ɛ nai kHraaw tHúk-djai djà yùu klâi klâi tHeuu

During times of suffering, I’ll be near you.

Même dans les moments difficiles, je serai près de toi.


ท่อนนี่ก็ยังใช้การเปรียบเทียบหมือนท่อนแรกค่ะ

This verse also uses comparisons, like the first verse.

Ce couplet utilise également des comparaisons comme le premier couplet.


รถยนต์กับถนน พระจันทร์กับดาว

ród-yon kàb tHà-nǒn pHrá-djan kàb daaw

Car with road, moon with star.

Voiture avec route, lune avec étoile.


เดี๋ยวเรามาฟังท่อนที่สองกันอีกรอบนึงนะคะ

Let's listen to the second verse again!

Écoutons de nouveau ensemble le deuxième couplet.


ถ้าเธอเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉัน tHâa tHeuu pen ród-yon tHɔ́ɔng tHà-nǒn kɔ̂ɔ kHuue cHǎn

If you were a car, I'd be the road.

Si tu étais une voiture, je serais la route.


หากเธอเป็นพระจันทร์ แน่นอนฉันต้องเป็นดาว

hàak tHeuu pen pHrá-djan nɛ̂ɛ-nɔɔn cHǎn tɔ̂ɔng pen daaw

If you were the moon, surely I'd have to be the star.

Si tu étais la lune, je devrais sûrement être l'étoile.


จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาว

djà yùu-kHiaang-kHâang tHeuu mâi hâi tHeuu nèb-nǎaw

I'll stay by your side, not letting you be cold.

Je resterai à tes côtés, ne te laissant pas avoir froid.


แม้ในคราวทุกข์ใจจะอยู่ใกล้ๆเธอ

mɛ́ɛ nai kHraaw tHúk-djai djà yùu klâi klâi tHeuu

During times of suffering, I’ll be near you.

Même dans les moments difficiles, je serai près de toi.


เรามาถึงท่อนสุดท้ายกันแล้วนะคะ ไปเริ่มกันเลยค่ะ

Finally, we've reached the last verse. Let's begin!

Enfin, nous sommes arrivés au dernier couplet. Commençons !


ก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มา

kɔ̂ɔ pHrɔ́ wâa tHeuu kHuue kHɔ̌ɔng kHwǎn tHîi sà-wǎn hâi maa

Because you're the gift that heaven sent to me.

C'est parce que toi, tu es un cadeau du ciel.


ฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นาน

cHǎn djà kèb rák-sǎa man ao wái hâi naan

I'll take good care of you for a long time.

Je vais le conserver longtemps.


จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ ถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้

djà mâi hâi kHrai tHam ráay tHeuu tHâa cHǎn yang yuuen yùu trong níi

I won't let anyone hurt you as long as I'm still standing here.

Je ne laisserai personne te faire du mal tant que je serai ici.


จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี

djà rák tHeuu tHáng mòd djai tHîi mii

I'll love you with all my heart.

Je t'aimerai de tout mon cœur.


Baby I love you

Bébé, je t'aime.


Baby I love you.

Bébé, je t'aime.


เดี๋ยวเรามาฟังท่อนสุดท้ายไปพร้อมๆกันค่ะ

Finally, we've reached the last verse. Let's begin!

Enfin, nous sommes arrivés au dernier couplet. Commençons !


ก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มา

kɔ̂ɔ pHrɔ́ wâa tHeuu kHuue kHɔ̌ɔng kHwǎn tHîi sà-wǎn hâi maa

Because you're the gift that heaven sent to me.

C'est parce que toi, tu es un cadeau du ciel.


ฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นาน

cHǎn djà kèb rák-sǎa man ao wái hâi naan

I'll take good care of you for a long time.

Je vais le conserver longtemps.


จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ ถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้

djà mâi hâi kHrai tHam ráay tHeuu tHâa cHǎn yang yuuen yùu trong níi

I won't let anyone hurt you as long as I'm still standing here.

Je ne laisserai personne te faire du mal tant que je serai ici.


จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี

djà rák tHeuu tHáng mòd djai tHîi mii

I'll love you with all my heart.

Je t'aimerai de tout mon cœur.


Baby I love you.

Bébé, je t'aime.


Baby I love you.

Bébé, je t'aime.


ตอนนี้เรามาทบทวนคำศัพท์จากเพลงนี้กันนะคะ

Now let's review the vocabulary from this song together!

Maintenant, passons en revue le vocabulaire de cette chanson ensemble !


1. ภูเขา

pHuu-kHǎo

Mountain

La montagne


2. ต้นไม้

tôn-mái

Tree

L'arbre


3. ท้องฟ้า

tHɔ́ɔng fáa

Sky

Le ciel


4. เมฆ

mêek

Cloud

Le nuage


5. เหงา

ngǎo

Lonely

Seul(e)


6. รถยนต์

ród-yon

Car

La voiture


7. ถนน

tHà-nǒn

Road

La route


8. พระจันทร์

pHrá-djan

moon

La lune


9. ดาว

daaw

Star

L'étoile


10. ของขวัญ

kHɔ̌ɔng kHwǎn

Gift

Le cadeau


11. สวรรค์

sà-wǎn

Heaven

Le paradis


12. รักษา

rák-sǎa

Care for

Conserver, Garder


13. นาน

naan

Long

Longtemps


14. ทำร้าย

tHam ráay

Hurt

Faire du mal


15. ทั้งหมด

tHáng mòd

All

Tout/toute(s)


ปุ๋ยพร้อมจะไปร้องเพลงนี้แล้วค่ะ แล้วคุณล่ะค่ะคุณอยากฟังเพลงนี้เต็มๆหรือเปล่า ก่อนอื่นต้องขอบคุณ นักเรียนของปุ๋ย Tommy ด้วยนะคะ ที่้เขาช่วยดีดกีตาร์ให้ปุ๋ย ขอบคุณมากๆค่ะ

I'm ready to sing this song now. How about you? Would you like to listen to this full song or not? First of all, I want to thank Tommy, a student, for helping me play the guitar. Thank you so much!

Je suis prête à chanter cette chanson maintenant. Et vous ? Souhaitez-vous écouter la chanson entière ou non ? Tout d'abord, je tiens à remercier Tommy, un étudiant, pour m'avoir aidée à jouer de la guitare. Merci beaucoup !


คุณสนุกกับเรียนภาษาไทยกับพวกเราไหมคะ

Do you enjoy learning Thai with us?

Appréciez-vous apprendre le thaï avec nous ?


ขอบคุณที่คอยสนับสนุนพวกเราแบบนี้มาตลอดนะคะ เราจะทำวิดีโอแบบนี้ให้คุณดูกันเรื่อยๆค่ะ

Thank you for supporting us. We'll keep making videos like this for you to watch continuously.

Appréciez-vous apprendre le thaï avec nous ? Merci de nous soutenir. Nous continuerons à produire des vidéos comme celle-ci pour que vous puissiez les regarder régulièrement.


แต่วันนี้ต้องไปแล้วค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะ

But today, I have to go now. See you again.

Mais aujourd'hui, je dois partir maintenant. À bientôt.


สวัสดีค่ะ

Goodbye!

Au revoir !


📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com48 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page