top of page

Learning Thai in real-life situations ⬅️ ⬆️ ➡️


Apprendre le thaï dans des situations réelles ⬅️ ⬆️ ➡️

ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าห้างนี้ไปทางไหนคะ

Excuse me, how can I get to this mall?

Excusez-moi, comment puis-je me rendre à ce centre commercial ?


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


สำหรับคนที่มาใหม่ขอแนะนำตัวนะคะ ชื่อ จันทร์จิรา เอีย ชื่อเล่นชื่อ ปุ๋ย

ปุ๋ยเป็น เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Eduthai โรงเรียนนี้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ 

If you are new, let me introduce myself : My name is Puy. I am the founder of Eduthai School.

Si vous êtes nouveaux, laissez-moi me présenter : Je m'appelle Puy. Je suis la fondatrice de l'école Eduthai.


ในช่องนี้เราจะสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมด ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเปิดคำบรรยายเสียงได้ที่นี่นะคะ

In this channel, we will teach the Thai language entirely in Thai. If you don't understand, you can turn on the audio captions here.

Dans cette chaîne, nous allons enseigner le thaï en utilisant exclusivement la langue thaïlandaise. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez activer les sous-titres audio.


และถ้าใครอยากเรียนภาษาไทยสนุกๆแบบนี้ทุกอาทิตย์ อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ 

And if anyone wants to learn Thai in a fun way every week, don't forget to follow us.

Et si quelqu'un veut apprendre le thaï de manière amusante chaque semaine, n'oubliez pas de nous suivre.ปุ๋ยหลงทางอีกแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวปุ๋ยจอดรถถามทางก่อนนะคะ

I'm lost again, everyone. I'll park the car and ask for directions.

Je suis perdue à nouveau, tout le monde. Je vais garer la voiture et demander d'abord des indications.


Puy : ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าห้างนี้ไปทางไหนคะ

Puy: Excuse me, how can I get to this mall?

Puy : Excusez-moi, comment puis-je me rendre à ce centre commercial ?


Ploy : ตรงไปอีก 3 กิโลเมตร จากนั้นกลับรถตรงสะพานที่อยู่ทางขวามือ ห้างนี้อยู่ทางซ้ายมือค่ะ ให้คุณชิดซ้ายและเลี้ยวซ้ายเข้าลานจอดรถค่ะ

Ploy: Go straight for about 3 kilometers. Then, make a u-turn at the bridge on the right-hand side. This mall will be on your left. Keep to the left, and also turn left into the parking lot.

Ploy : Continuez tout droit pendant environ 3 kilomètres. Ensuite, faites demi-tour au pont sur votre droite. Ce centre commercial sera sur votre gauche. Restez à gauche, puis tournez à gauche pour entrer dans le parking.


Puy : ขอบคุณค่ะ

Puy: Thank you.

Puy : Merci.


ในที่สุดปุ๋ยก็มาถึงแล้วค่ะ เย้ๆๆ วันนี้ปุ๋ยต้องซื้อของหลายอย่างเลยค่ะ แต่เดี๋ยวไปแวะร้านขายยาก่อนค่ะ เดี๋ยวปุ๋ยขอไปถามทาง รปภ. ก่อนนะคะ ว่าร้านขายยาอยู่ตรงไหน เพราะว่าห้างนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะ

I've finally arrived, yay! Today, I need to buy many things. But first, I'll stop by the pharmacy. I'll ask the security guard for directions to the pharmacy because this mall is extremely huge.

Puy: Je suis enfin arrivée, yeah! Aujourd'hui, j'ai besoin d'acheter beaucoup de choses. Mais d'abord, je vais passer à la pharmacie. Je vais demander à la sécurité où se trouve la pharmacie, car ce centre commercial est vraiment immense.


Puy : ขอโทษนะคะ ร้านขายยาอยู่ตรงไหนของห้างคะ

Puy: Excuse me, where is the pharmacy in this mall?

Puy : Excusez-moi, où se trouve la pharmacie dans ce centre commercial ?

                                                                                           

รปภ. : เดี๋ยวลูกค้าขึ้นลิฟต์ไปชั้น 3 นะคะ พอออกจากลิฟต์ให้เลี้ยวขวา

Security guard: Please take the elevator to the 3rd floor. Upon exiting the elevator, please turn right.

Agent de sécurité : Vous prenez l'ascenseur jusqu'au troisième étage, puis tournez à droite dès que vous sortez de l'ascenseur.

                                                                          

เดินตรงไปลูกค้าจะเห็นร้านแว่นตา ร้านแว่นตาจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขายยาค่ะ

Security guard: Walk straight ahead, and you'll see the eyewear store. The pharmacy is opposite the eyewear store.

Agent de sécurité : Marchez tout droit, et vous verrez le magasin d'optique. La pharmacie se trouve en face du magasin d'optique.


Puy : ขอบคุณมากค่ะ

Puy : Thank you very much.

Puy : Merci beaucoup.


เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ปุ๋ยจะไปซื้อของต่อค่ะ

Puy : Done. I'm going to continue shopping.

Puy : C'est fait. Je vais continuer mes achats.


Puy : ปุ๋ยซื้อของมาเกือบครบแล้วค่ะ แต่ยังขาดอีก 2 อย่างที่ปุ๋ยหาไม่เจอ เดี๋ยวปุ๋ยไปถามพนักงานก่อนนะคะ

Puy : I've almost bought everything I need, but I'm still missing two items that I can't find. I'll go ask the staff now.

Puy : J'ai presque acheté tout ce dont j'ai besoin, mais il me manque encore deux articles que je ne trouve pas. Je vais demander au personnel maintenant.


Puy : ขอโทษนะคะ น้ำยาล้างจาน และน้ำยาเช็ดกระจกอยู่ไหนคะ

Puy : Excuse me, where can I find dishwashing liquid and glass cleaner ?

Puy : Excusez-moi, où puis-je trouver du liquide vaisselle et du nettoyant pour vitres ?


พนักงานห้าง : เเผนกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะอยู่ระหว่างแผนกเครื่องดื่มและแผนกเครื่องครัว

Mall employee : The cleaning products department is between the beverage and kitchenware departments.

Employé du centre commercial : Le rayon des produits de nettoyage se trouve entre les départements des boissons et de la vaisselle.                            


พนักงานห้าง : เดินตรงไปข้างหน้าอีกนิดนึงค่ะ น้ำยาล้างจานและน้ำยาเช็ดกระจกอยู่ตรงหัวมุมเลยค่ะ

Mall employee: Walk straight ahead a little further. The dishwashing liquid and glass cleaner are right at the corner.

Employé du centre commercial :  Marchez encore un peu tout droit. Le liquide vaisselle et le nettoyant pour vitres sont situés juste à l'angle. 


พนักงานห้าง : น้ำยาล้างจานอยู่ชั้นบนสุดและน้ำยาเช็ดกระจกอยู่ชั้นล่างสุดค่ะ

Mall employee : Dishwashing liquid is on the top floor, and glass cleaner is on the bottom floor.

Employé du centre commercial : Le liquide vaisselle se trouve à l'étage supérieur, et le nettoyant pour vitres est au rez-de-chaussée.


Puy : ขอบคุณค่ะ

Puy : Thank you.

Puy : Merci.


เดี๋ยวเราลองมาทวนคำศัพท์กันนะคะ

Now let's review the vocabulary.

Maintenant, nous allons réviser le vocabulaire.


1.ตรงไป

trong pai

Go straight

Tout droit


2. อยู่ทางขวามือ

yùu tHaang kHwǎa muue

On the right-hand side

Sur la droite


3. อยู่ทางซ้ายมือ

yùu tHaang sáay muue

On the left-hand side

Sur la gauche


4. เลี้ยวซ้าย

líaaw-sáay

Turn left

Tourner à gauche


5. เลี้ยวขวา

líaaw-kHwǎa

Turn right

Tourner à droite


6. อยู่ตรงข้าม

yùu trong kHam

Opposite 

En face de


7. อยู่ระหว่าง

yùu rá-wàang

Between

Entre


8. ตรงหัวมุม

trong hǒuaa mum

At the corner

À l'angle


9. บน

bon

Top

En haut


10. ล่าง

lâang

Bottom

En bas


ปุ๋ยหวังว่าวิดีนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะคะ ช่วงนี้อากาศหนาวมาก ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ 

I hope this video will be useful for you. At this moment, it's very cold. Take care of your health.

J'espère que cette vidéo vous sera utile. En ce moment, il fait très froid. Prenez soin de votre santé.


วันนี้ปุ๋ยต้องไปแล้วค่ะ แล้วพบกันอาทิตย์หน้านะคะ สวัสดีค่ะ

For today, I have to go now. See you again next week! Bye Bye!

Pour aujourd'hui, je dois partir. À la semaine prochaine. Au revoir.📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com58 vues0 commentaire

Comentários


bottom of page