top of page

Learning Thai through Celebrations 🎉 🎄 🎁


Apprendre le thaï en célébrant  🎉 🎄 🎁

โฮ ใกล้จะสิ้นปีแล้ว เวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆ ค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ปุ๋ยจะสอนประโยคง่ายๆ ที่คุณสามารถนำเอาไปใช้ได้เลยเวลาคุณไปฉลองกับครอบครัวหรือเพื่อนค่ะ แต่ตอนนี้พวกคุณมาฉลองกับปุ๋ยก่อนนะคะ

Wow, the year is almost over. Time flies so fast. In this video, I'll teach you a simple sentence that you can use when celebrating with family or friends. But for now, let's celebrate together!

Wow, l'année touche à sa fin. Le temps passe tellement vite. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner une phrase simple que vous pouvez utiliser lors de vos célébrations en famille ou entre amis. Mais pour l'instant, célébrons ensemble !


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ

Hello, Hello, Hello.

Bonjour, bonjour, bonjour.


ชื่อปุ๋ยค่ะ มาจากโรงเรียนเอ็ดดูไทย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน ช่วงนี้คุณกำลังฝึกภาษาไทยกันหรือเปล่คะ ถ้าใครที่กำลังฝึกภาษาไทยหรืออยากพัฒนาการฟัง คุณมาถูกที่แล้วค่ะ กดติดตามพวกเรานะคะ คุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆแบบนี้ทุกอาทิตย์ 

My name is Puy . I come from Eduthai School. Are you practicing the Thai language now? For those who are currently learning Thai or would like to improve their listening skills, you've come to the right place. Don't forget to follow us, so you won't miss out on new lessons like this every week.

Je m'appelle Puy. Je viens de l'école Eduthai. Comment ça va aujourd'hui ? Pratiquez-vous actuellement la langue thaïlandaise ? Pour ceux qui apprennent actuellement le thaï ou aimeraient améliorer leurs compétences d'écoute, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de nous suivre pour ne pas manquer de nouvelles leçons comme celle-ci chaque semaine.


ตอนนี้ใครพร้อมเรียนภาษาไทยแล้วยกมือขึ้น ไปกันเลยค่ะ

Who is ready to learn Thai right now? Raise your hand. Let's get started.

Qui est prêt à apprendre le thaï maintenant ? Levez la main. Allons-y.
1.ฉลอง + วันสำคัญ

Celebrate + special days 

Célébrer + jours spéciaux 


เช่น

Such as

Par exemple


ฉลองวันปีใหม่

cHà-lɔ̌ɔng wan pii mài

Celebrate New Year's Day.

Célébrer le Nouvel An


ฉลองวันเกิด

cHà-lɔ̌ɔng wan kèuud

Celebrate a birthday.

Célébrer un anniversaire.


ฉลองวันครบรอบแต่งงาน

cHà-lɔ̌ɔng wan kHrób rɔ̂ɔb tɛ̀ɛng ngaan

Celebrate the wedding anniversary.

Célébrer un anniversaire de mariage.


2. จัด + งาน + วันสำคัญ 

To throw + an event + special days

Organiser + un événement + jours spéciaux 


เช่น

Such as

Par exemple


จัดงานปีใหม่

djàd ngaan pii mài

To throw a New Year's party.

Organiser une fête d'anniversaire.


จัดงานวันเกิด

djàd ngaan wan kèuud

To throw a birthday party.

Organiser une fête du Nouvel An.


จัดงานแต่ง

djàd ngaan tɛ̀ɛng

To throw the wedding ceremony.

Organiser la cérémonie de mariage.


3. สุขสันต์ + วันสำคัญ 

Happy /Merry + special days 

Joyeux  + jours spéciaux


เช่น 

Such as

Par exemple


สุขสันต์วันคริสต์มาส

sùk-sǎn wan Christmas

Merry Christmas

Joyeux Noël


สุขสันต์วันปีใหม่

sùk-sǎn wan pii mài

Happy New Year

Bonne année5. ขอให้ + สิ่งที่คุณต้องการอวยพร

Wishing you + greetings

Je vous souhaite + les vœux


ขอให้มีความสุขมากๆ

kHɔ̌ɔ hâi mii kHwaam sùk mâak mâak 

Wishing you great happiness.

Je te souhaite un Joyeux anniversaire.


ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

kHɔ̌ɔ hâi mii sùk-kHà-pHâab kHɛ̌ng rɛɛng

Wishing you good health.

Je te souhaite une bonne santé.


5. ของขวัญ

kHɔ̌ɔng kHwǎn

A present /Gift

Un cadeau


ให้ของขวัญ

hâi kHɔ̌ɔng kHwǎn

Give a present

Offrir un cadeau


จับฉลากของขวัญ

djàb chà-làak kHɔ̌ɔng kHwǎn

Draw lots for present.

Tirer au sort pour un cadeau.


ปุ๋ยจะพูดถึงมารยาทการรับของขวัญนะคะ ปกติคนไทยจะไม่แกะของขวัญต่อหน้าผู้ให้นะคะ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนบางประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ที่เวลาคนให้ของขวัญ เราก็สามารถแกะของขวัญต่อหน้าผู้ให้ได้เลยค่ะ

I will talk about how Thais receive gifts. Typically, in Thailand, people don't unwrap gifts in front of the gift-giver. This may differ from some cultures, like France, where it's common to unwrap gifts in the presence of the person who gave them.

Je vais parler de la façon dont les Thaïlandais reçoivent les cadeaux. Normalement, en Thaïlande, les gens ne déballent pas les cadeaux devant la personne qui les offre. Cela peut différer de certaines cultures, comme en France, où il est courant de déballer les cadeaux en présence de la personne qui les offre.


6. เค้ก

kHéek

A cake

Un gâteau


อันนี้ขาดไม่ได้แน่นอนค่ะ คุณชอบทานเค้กไหมคะ ปุ๋ยชอบมากๆๆๆๆๆ ค่ะ

This is definitely a must-have. Do you like to eat cake? I really, really, really like it.

C'est certainement un indispensable. Aimes-tu manger du gâteau ? J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça.


ประโยคที่น่าสนใจสำหรับเค้กคือ

An interesting sentence for cake is…

Une phrase intéressante pour le gâteau est...


เค้ก + วันสำคัญ

Cake + special days or holidays.

Gâteau + jours spéciaux ou vacances.


เช่น

Such as

Par exemple


เค้กวันเกิด

kHéek wan kèuud

Birthday cake

Le gâteau d'anniversaire

 

เค้กวันปีใหม่

kHéek wan pii mài

New Year's cake

Le gâteau du Nouvel An


ตัดเค้ก

tàd kHéek

Cut the cake

Découper le gâteau


ตอนนี้ปุ๋ยจะพูดเรื่องมารยาทการให้เค้กของคนไทยนะคะ เราจะให้เค้กกับคนที่อายุมากกว่าก่อนตามลำดับค่ะ

Now, let's talk about the tradition of sharing cakes in Thailand. We will give cakes to older individuals first.

Maintenant, parlons du partage des gâteaux en Thaïlande. Nous donnerons des gâteaux aux personnes plus âgées en premier. 


7. เครื่องดื่ม

kHrêuaang dùuem

Beverage

La boisson


สำหรับคนที่ชอบดื่มเรามาเรียนคำนี้กันค่ะ

For those who enjoy drinking, let's learn this word together !

Pour ceux qui aiment boire, apprenons ce mot ensemble :


ชน หรือ ชนแก้ว

cHon   cHon kɛ̂ɛw

Cheers or Clink glasses.

Santé ou trinquer.


ตอนนี้เรามาชนเเก้วกันค่ะ ชน

Now let's clink glasses together. Cheers !

Maintenant, trinquons ensemble. Santé !


8. ครอบครัว

kHrɔ̂ɔb kHrouaa

Family

Une famille


9. เพื่อน

pHêuaan

Friends

Les amies


10. เพื่อนร่วมงาน

pHêuaan rôuaam ngaan

Colleagues

Les collègues


ฉลองวันปีใหม่กับครอบครัว

cHà-lɔ̌ɔng wan pii mài kàb kHrɔ̂ɔb kHrouaa

Celebrate New Year's with family.

Célébrer le Nouvel An avec la famille.


ฉลองวันปีใหม่กับเพื่อน

cHà-lɔ̌ɔng wan pii mài kàb pHêuaan

Celebrate New Year's with friends.

Célébrer le Nouvel An avec des amis.


ฉลองวันปีใหม่กับเพื่อนร่วมงาน

cHà-lɔ̌ɔng wan pii mài kàb pHêuaan rôuaam ngaan

Celebrate New Year's with colleagues.

Célébrer le Nouvel An avec des collègues.


ตอนนี้เรามาลองสร้างประโยคกันค่ะ

Now, let's try to create sentences together.

Maintenant, essayons de créer des phrases ensemble.

 

เราจะฉลองวันปีใหม่กับครอบครัวที่บ้าน ที่ร้านอาหาร ในวันสำคัญนี้เราจะให้ของขวัญ ตัดเค้กและอวยพรให้ทุกคนมีความสุข เราสามารถพูดได้ว่า

rao djà cHà-lɔ̌ɔng wan pii mài kàb kHrɔ̂ɔb kHrouaa tHîi bâan tHîi ráan aa-hǎan nai wan sǎm-kHan níi rao djà hâi kHɔ̌ɔng kHwǎn tàd kHéek lɛ́ɛ ouaay-pHɔɔn hâi tHúk kHon mii kHwaam sùk rao sǎa-mâad pHûud dâi wâa

We will celebrate New Year's with family at home or at a restaurant. On this special day, we'll give gifts, cut a cake, and wish everyone happiness. We can say, 

Nous célébrerons le Nouvel An avec la famille à la maison ou dans un restaurant. En cette journée spéciale, nous offrirons des cadeaux, couperons un gâteau et souhaitons à tous le bonheur. On peut dire : 


 ขอให้มีความสุขมากๆ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

kHɔ̌ɔ hâi mii kHwaam sùk mâak mâak kHɔ̌ɔ hâi mii sùk-kHà-pHâab kHɛ̌ng rɛɛng 

I wish you a lot of happiness and excellent health.

Je vous souhaite beaucoup de bonheur et une excellente santé.


สุขสันต์วันปีใหม่หรือสวัสดีปีใหม่

sùk-sǎn wan pii mài rǔue sà-wàt-dii pii mài

Happy New Year!

Bonne année !


ตอนที่ปุ๋ยทำวิดีโอนี้ปุ๋ยรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะ และปุ๋ยหวังว่าปุ๋ยจะส่งความสุขนี้ไปให้ทุกคนที่ดูวิดีโอนี้เหมือนกันนะคะ สำหรับปีนี้ใครที่คิดว่ายังทำอะไรบางอย่างไม่สำเร็จ อย่าพึ่งท้อนะคะ ให้โอกาสตัวเองและเดินต่อไปข้างหน้านะคะ สู้ๆนะคะ และเราจะเก่งภาษาไทยไปด้วยกันนะคะ  แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ

In this video, I feel very happy, and I hope to share this happiness with everyone watching. For this year, if anyone feels like they haven't achieved something yet, don't give up. Give yourself a chance and move forward. Keep fighting.And we'll improve our Thai language skills together. See you again next week. Goodbye!

Lors de la réalisation de cette vidéo, je me sens vraiment très heureuse. J'espère que cette joie atteindra tous ceux qui regardent cette vidéo. Pour cette année, pour ceux qui pensent n'avoir pas encore réussi à accomplir quelque chose, ne désespérez pas. Donnez-vous une chance, avancez. Courage!  Et nous allons progresser ensemble en thaïlandais. À la semaine prochaine, au revoir ! 
📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com31 vues0 commentaire

Comments


bottom of page