top of page

Learning Thai 🇹🇭 : We will take you to the temple.


Apprendre le thaï 🇹🇭 : Nous vous emmènerons au temple.

สวยมาก สวยไหมคะ วัดไทยสวยมากๆ

Very beautiful, very beautiful, Thai temple is very beautiful.

Très beau, très beau, le temple thaïlandais est très beau.


ปุ๋ยไม่พูดมากแล้ว วันนี้เราจะไปวัดกันค่ะ

I don't speak much anymore. Today, we are going to the temple.

Je ne parle plus beaucoup. Aujourd'hui, nous allons au temple ensemble.


สวัสดี สวัสดี สวัสดีค่ะ ชื่อปุ๋ยค่ะ มาจากโรงเรียนเอ็ดดูไทย

Hello, Hello, Hello. My name is Puy . I come from Eduthai School.

Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Puy. Je viens de l'école Eduthai.


ตอนนี้สำหรับคนที่กำลังฝึกภาษาไทยอยู่ คุณมาถูกที่แล้วค่ะ อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะ คุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆแบบนี้ทุกอาทิตย์

For those who are currently learning the Thai language, you've come to the right place. Don't forget to follow us, so you won't miss out on new lessons like this every week.

Pour ceux qui apprennent actuellement la langue thaïlandaise, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de nous suivre pour ne pas manquer de nouvelles leçons comme celle-ci chaque semaine.


พร้อมหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go!

Êtes-vous prête? Allons-y !สำหรับคนที่ไปที่นี่บ่อยๆ คุณรู้ไหมคะว่านี่ ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะ

For those who often visit here, do you know what this is called in Thai?

Pour ceux qui visitent souvent cet endroit, saviez-vous comment cela s'appelle en thaïlandais ?


เก่งมากค่ะ วัด

The temple. Great !

Le temple. Super !

แล้วรูปนี้ละคะ ใช่ค่ะพระ และรูปนี้คือ พระพุทธรูป

How about this photo? Yes, this is the Buddha. And for this photo is the Buddha statue.

Et cette photo ? Oui, c'est le Bouddha. Et cette photo est la statue du Bouddha.

เราเห็นพระพุทธรูปแล้วใช่ไหมคะ เวลาเราไหว้พระเราใช้ ดอกไม้ ธูปและเทียน

We have already seen the Buddha statue, right? When we pay our respects to the Buddha, we use flowers, candles, and incense sticks.

Nous voyons déjà la statue du Bouddha, n'est-ce pas ? Lorsque nous saluons le Bouddha, nous utilisons des fleurs, de l'encens et des bougies.


เราเข้าไปไหว้พระด้านในกันคะ

We are going inside to pay our respects to the Buddha together.

Nous entrons à l'intérieur pour saluer le Bouddha ensemble.


เวลามาวัดเราต้องแต่งกายให้สุภาพนะคะ

When we come to the temple, we need to dress politely.

Quand nous venons au temple, nous devons nous habiller de manière appropriée.


ไม่ใส่เสื้อกล้ามหรือกางเกงขาสั้นนะคะ

No tank-top shirts or shorts.

Pas de débardeurs et de shorts.


เราไปเดินชมรอบๆ วัดกันค่ะ

Let's walk around the temple together.

Marchons ensemble autour du temple.


นี่คือจุดปล่อยนกปล่อยปลา เราไปปล่อยนกปล่อยปลากันค่ะ

This is the spot to release birds and fish. Let's release birds and fish together here.

C'est l'endroit pour relâcher les oiseaux et les poissons. Relâchons ensemble des oiseaux et des poissons ici.


เรียบร้อยแล้วค่ะ

All done.

Tout est fait.


ตอนนี้ปุ๋ยกลับเข้ามานั่งสมาธิในวัด นี่คือตู้บริจาค สำหรับใครที่อยากทำบุญก็สามารถใส่เงินลงไปในตู้นี้ได้เลยค่ะ

Now I go back into the temple to meditate. This is a donation box. For those who want to make merit, you can put money in this box.

Maintenant, je retourne dans le temple pour méditer. C'est une boîte de dons. Pour ceux qui veulent faire du mérite, vous pouvez mettre de l'argent dans cette boîte.วันนี้มีความสุขมากๆ ค่ะที่ได้พาทุกคนมาชมวัด ก่อนกลับบ้านขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ

Today, I'm very happy that we could bring everyone to visit the temple. Before going home, let's take pictures as souvenirs.

Aujourd'hui, je suis très heureux(se) d'avoir emmené tout le monde visiter le temple. Avant de rentrer à la maison. J'aimerais prendre des photos pour les garder en souvenir.


ตอนนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ที่เรียนมานะคะ

Now let's review the vocabulary that we've learned.

Maintenant, nous allons réviser le vocabulaire que nous avons appris.


1. วัด

wád

Temple

Le temple


2. พระ

pHrá

The Buddha

Le Bouddha


3. พระพุทธรูป

pHrá-pHúd-tHá-rûub

The Buddha statue

La statue du Bouddha


4. ไหว้พระ

wâï pHrá

Pay respects to the Buddha

Rendre hommage à Bouddha


5. ดอกไม้

dɔ̀ɔk-mái

Flower

La fleur


6. ธูป

tHûub

Incense sticks

Des bâtonnets d'encens


7. เทียน

tHiaan

Candles

Des bougies


8. แต่งกายให้สุภาพ

tɛ̀ɛng kaay hâi sù-pHâab

Dress politely.

S'habiller de manière appropriée


9. ปล่อยนกปล่อยปลา

plɔ̀ɔy nók plɔ̀ɔy plaa

Release birds and fish

Relâcher des oiseaux et des poissons


10. นั่งสมาธิ

nâng sà-maa-tHí

Meditation

La méditation


11. ตู้บริจาค

tǔu bɔɔ-rí-djàak

Donation box

La boîte de dons


12. ทำบุญ

tHam-bun

Make merit

Faire du mérite


ถ้าใครชอบไปวัด วิดีโอนี้มีประโยชน์มากๆค่ะ ทบทวนภาษาไทยกับเราทุกวันนะคะคุณจะเก่งแน่นอน

ปุ๋ยเชื่อค่ะว่าทุกคนทำได้ แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ สวัสดีค่ะ

If you like to go to the temple, this video is very useful. Review the Thai language with us every day, and you'll surely become proficient. I believe that you can do it. See you again next week! Goodbye.

Si quelqu'un aime visiter le temple, cette vidéo est très bénéfique. Révisez votre langue thaïlandaise avec nous tous les jours, et vous deviendrez certainement compétent. Je crois que tout le monde peut le faire, et à bientôt la semaine prochaine. Au revoir.📍 Certaines mots en phonétique peuvent différer de l'orthographe utilisée dans nos supports d'apprentissage francophones.


📨 If you'd like to join us in our fun learning community, you can join us here: contact.eduthai@gmail.com


📨 Si vous souhaitez vous joindre à notre communauté d'apprentissage amusante, vous pouvez nous rejoindre ici : contact.eduthai@gmail.com

39 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page